Arbetet i Samling för social hållbarhet i Dalarna börjar nu leverera olika former av resultat som kommer att spridas på flera sätt, inte minst via Samlingens webbsida på Region Dalarnas webbplats. Vi hoppas att du som deltar i Samlingens process eller har intresse av dess innehåll på detta sätt ska få tillgång till dokument, presentationsmaterial, information och data som ska vara till nytta för ditt arbete.

Sedan förra hösten har Samlingens uppdragsgrupp bearbetat ett kunskapsunderlag om hur lokala och regionala samhällsaktörer kan verka för att minska skillnader i hälsa. I en flerstegsprocess har ett antal åtgärdsområden, för vilka det finns ett brett intresse i Dalarna, ringats in. Resultatet av detta arbete kommer att redovisas i fyra delrapporter.

Efter denna intensiva period av behandling av kunskapsunderlag går Samlingens process nu över i en ny fas. Fokus läggs nu på att bidra till utformningen av nya arbetsformer för att utveckla och följa upp strategiska mått som speglar befolkningens hälsoutveckling samt fördelningen av hälsans sociala bestämningsfaktorer på lokal och regional nivå. Det ska vara mått som samlar många olika samhällsaktörer kring en gemensam och kontinuerligt uppdaterad bild av länet för att stödja en långsiktig och tvärsektoriell samverkan i arbetet för ett hållbart Dalarna.

Välkommen att ta del av informationen om Samling för social hållbarhet på denna sida!

  helenah