Projekt som avser söka medfinansiering från Region Dalarna till projekt i Regionalfonden Norra Mellansveriges ansökningsperiod 20171213-20180228 samt Interreg ska senast den 20 december 2017 skicka in en ansökan till Region Dalarna.

Sök projektmedel

  joel