Projekt som avser söka medfinansiering från Region Dalarna till projekt i Regionalfonden Norra Mellansveriges ansökningsperiod 1 juni – 14 september 2018 eller Interreg Sverige – Norge ska senast den 29 juni 2018 skicka in en ansökan till Region Dalarna.

Sök projektmedel

  joel