Onsdagen den 31 oktober anordnade Region Dalarna en dag för kunskapsutveckling inom området föräldraskapsstöd med fokus på förebyggande arbete.

ca 280 deltagare på plats. Foto: Maria Ekelöf

Att möta föräldrar med kognitiva svårigheter – hur vet vi vilka de är och vad gör vi? Hur kan vi på ett mer kunskapsbaserat sätt och genom samverkan stödja och bemöta personer med kognitiva svårigheter såsom t ex intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, AST när de funderar på att skaffa barn eller som redan har barn?

Dagen var en uppstart för ett långsiktigt arbete om föräldraskapsstöd i Dalarna. Totalt ska fyra kunskapsdagar genomföras under åren 2018- 2021, och denna första kunskapsdag fokuserade på det förebyggande arbetet.

Intresset för dagen var stort. Ca 280 deltagare från samtliga kommuner i Dalarna fanns på plats tillsammans med personer från bland annat landstinget, skola, socialtjänst, barnavårdscentraler, habilitering, psykiatri.

-Det breda deltagandet visar tydligt att det finns ett behov av kunskap, och att intresset för frågan är stort i länet. För att föräldraskapsstödet ska fungera och kunna erbjudas över tid, krävs också stöd från politiker och chefer och en avsikt att förankra och avsätta resurser för att stärka samhällets förmåga att ge anpassat och kunskapsbaserat stöd till barn och föräldrar, sa Maria Ekelöf Utvecklingsledare Hälsa och välfärd Region Dalarna, som arrangerade dagen.

Medverkande gjorde bland andra Gunnel Janeslätt, Forskare SUF Kunskapscentrum Uppsala, som föreläste om förebyggande insatser.

Medverkande på kunskapsdagen samlade på scen. Foto: Maria Ekelöf

Sveriges Radio p4 Dalarna rapporterade från dagen. Inslaget hittar du 43 minuter in i programmet.
https://sverigesradio.se/avsnitt/1178325

  maria