Det blir inget bildande av Region Svealand där Dalarna, Gävleborg, Uppsala län, Västmanland, Södermanland och Örebro län föreslagits ingå. Det meddelade civilminister Ardalan Shekarabi i torsdags förra veckan. Förslaget fick inte tillräckligt stöd från riksdagspartierna och därmed kan man inte gå vidare med regionreformen.

– Det är tråkigt, men det är något som vi har haft på känn, säger Gunnar Barke (s), landstingsråd och andre vice ordförande i Region Dalarnas politiska ledning. Vi bedömer att storregionfrågan är borta som alternativ för en överskådlig framtid, säger Gunnar Barke.

Men samarbetet som börjat etablera sig mellan länen i frågor som rör hälso- och sjukvård och regional utveckling är inte bortkastad tid. Det finns fortsatt behov av länsövergripande samarbete för att ha god välfärd.

En följd av att det nu inte blir någon Region Svealand är att Region Dalarna och Landstinget Dalarna nu istället ska gå vidare med arbetet att bilda en länsregion, som bildas inom länets befintliga gränser. Den beslutas av landstingsfullmäktige och godkänns av regeringen. Idag har de flesta länen bildat regioner och endast ett fåtal län återstår, däribland Dalarna.

– I december 2015 togs ett regionalt beslut om att vi ska ha som mål att bilda en länsregion till år 2019, även om Dalarna inte kommer att ingå i någon storregion, och det är där vi står idag, säger Sofia Jarl (c), vice ordförande i Region Dalarna. Beslutet fattades gemensamt av Region Dalarna och Landstinget Dalarna.

Med en länsregion breddas kommunpolitikernas inflytande, från kommunal nivå till regional nivå. Allmänheten får då demokratiskt inflytande över fler regionala frågor genom ett direktvalt beslutsorgan när landstingsfullmäktige blir regionfullmäktige. Därmed samlas hälso- och sjukvård och de regionala utvecklingsfrågorna, som idag ligger på Landstinget Dalarna, Region Dalarna och Länsstyrelsen, i en organisation.

– En länsregionbildning innebär främst att länet blir starkare och skapar förutsättningar för samordning och större kraft i utvecklingsfrågor, säger Region Dalarnas ordförande Leif Nilsson (s).

Ansökan om länsregion sker genom att Landstingsfullmäktige beslutar och lämnar in ansökan senast i september två år innan bildandet av regionen.

 

  jenny