Den 27-28 oktober arrangeras Miljötinget 2017 på Slottegymnasiet i Ljusdal.
– Det skall vara en språngbräda för vidare engagemang och ge ungdomar i Gävleborg och Dalarna de kunskaper, verktyg och sammanhang de behöver för att vara en del av den gröna omställningen, säger Karin Jansson (MP), ordförande i hållbarhetsnämnden.
Miljötinget drivs gemensamt av Region Dalarna och Region Gävleborg.

Temat för årets konferens är ”grön omställning”. Ungdomar i Gävleborg och Dalarnas har stor kunskap i hållbarhetsfrågor. Miljötinget 2017 skall vara ett forum för att kanalisera denna kunskap och skapa förändring. Bland annat kommer deltagarna att få vara med och arbeta fram 100 konkreta förslag på hur Sverige kan bli mer hållbart. Dessa förslag kommer sedan att lämnas över till Dalarnas och Gävleborgs kommunstyrelser.

Programmet består av seminarier och föreläsningar blandat med workshops och praktiska övningar. Miljötinget engagerar och utbildar men fungerar även som en mötesplats där ungdomar från båda länen får möjlighet att träffas och skapa nya nätverk och kontakter. Deltagarna erbjuds även underhållning av hög kvalité.

I år arrangeras Miljötinget i samarbete med Ljusdal kommun.

Anmälan till årets Miljöting öppnar i slutet av maj. Mer information om hur detta går till kommer inom kort.

Fakta Miljötinget

Miljötinget – av ungdomar, för ungdomar. Miljötinget är en tredagars miljökonferens för ungdomar i Gävleborg och Dalarna som varje år 350 ungdomar för att öka intresset och engagemanget för miljö- och samhällsfrågor. Samtliga skolungdomar i Gävleborgs och Dalarnas län i årskurs nio och gymnasiet ges möjlighet att delta på Miljötinget. Tinget är ett årligt återkommande evenemang, skapat för att öka kunskapen och väcka engagemang och intresse för miljö – och samhällsfrågor. Stommen till Miljötinget är Programrådet. Programrådet består av 25 ungdomar, deltagare från tidigare års ting, som planerar årets program, marknadsför och genomför Miljötinget.
Evenemanget arrangeras vartannat år i Dalarna och vartannat år i Gävleborg.

Kontakt

Michaela Nordin, projektledare Miljötinget
026-53 16 78

  liemannen