Varje år påbörjar mer än 700 personer en utbildning på gymnasienivå inom vård och omsorg i Dalarna. Den 23 februari presenterade Vård och omsorgscollege och Region Dalarna en rapport om vad eleverna gör efter gymnasieutbildningen och vad som kan vara orsak till att behovet av undersköterskor ändå är så stort.

Bakgrunden till undersökningen är att arbetsgivare i länet upplever svårigheter att rekrytera undersköterskor, men bilden är otydlig över vad det beror på och därmed också vilka insatser som behövs från samhällets håll. Undersökningen syftar till att kasta mer ljus över frågeställningen som gett rapporten namnet Vart tar alla undersköterskor vägen?

– Dålig matchning mellan utbildningssystemet och arbetsmarknadens behov lyfts ofta fram som orsaker bakom kompetensförsörjningsproblematiken och ofta landar analysen vid att antalet utbildningsplatser är för litet och behöver utökas, säger Dan Gustafsson som arbetar med kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsfrågor på Region Dalarna.

Men är fler utbildningsplatser verkligen den viktigaste åtgärden?

Undersökningen har tittat på verkningsgraden hos de som fullföljer en utbildning inom vård och omsorg på gymnasienivå. Resultatet är glädjande och visar med stor tydlighet att den absoluta merparten av de som fullföljer utbildningen också jobbar inom yrket. De studerande är dessutom nöjda med sin utbildning och vill fortsätta i yrket.

– Enligt rapporten finns inget stort tapp från utbildningen som akut måste åtgärdas, säger Dan Gustafsson. Orsaker och åtgärder måste därför sökas på annat håll.

Christin Luthman, som är processledare för Vård och omsorgscollege, pekar på att det finns flera möjliga orsaker som behöver undersökas mer för att vi ska en större förståelse.
– Den regionala ledningen för college har nu att ta ställning till hur vi ska gå vidare med rapporten i hand, säger hon.

 

  jenny