12
Apr

Leif Nilsson nöjd med garanti för industritransporter

Plusvarianterna är satsningen på Bergslagsbanan för att säkra de tunga transporterna samt flygplatsen i Sälen. Minusvarianten är att det inte blev mer pengar till Dalabanan. Det säger Region Dalarnas ordförande Leif Nilsson om den nationella transportplanen som presenterades på tisdagen.