• Enhet/Projekt/Arbetsgrupp: Samhällsbyggnad
  • Titel: Delprojektledare, Green Drive Region
  • Telefon: 023-77 70 38
  • E-post: anette.edsvik@regiondalarna.se