• Enhet/Projekt/Arbetsgrupp: Hälsa och välfärd
  • Titel: Utvecklingsledare, barn - och ungdom
  • Telefon: 023-77 70 77
  • E-post: britta.johnsson@regiondalarna.se