• Enhet/Projekt/Arbetsgrupp: Plugga klart
  • Titel: Delprojektledare
  • Telefon: 023-77 70 75
  • E-post: karin.funcke@regiondalarna.se