• Enhet/Projekt/Arbetsgrupp: Färdtjänsten Dalarna
  • Titel: Handläggare
  • Telefon: 023-77 70 40
  • E-post: fardtjansten@regiondalarna.se