• Enhet/Projekt/Arbetsgrupp: Hälsa och välfärd
  • Titel: Utvecklingsledare, vuxenspsykiatri
  • Telefon: 023-77 70 80
  • E-post: lisa.ask@regiondalarna.se