• Enhet/Projekt/Arbetsgrupp: Hälsa och välfärd
  • Titel: Utvecklingsledare, missbruks- och beroendevården
  • Telefon: 023-77 70 55
  • E-post: sten.eriksson@regiondalarna.se