• Enhet/Projekt/Arbetsgrupp: Elevantagningen
  • Titel: Enhetssamordnare
  • Telefon: 023-77 70 31
  • E-post: titti.eklund@regiondalarna.se