Miljötinget är Nordens största miljöforum för unga.