Ung kraft är Region Dalarnas arbete för att öka ungas delaktighet och inflytande i samhället.