Facebook

Sida Användarnamn
Region Dalarna, huvudsida @regiondalarna
Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion @sverigesbastaungdomsregion
Destination Dalarna @destinationdalarna
AV-media @avmediafalun
Hedmark Dalarna Samarbete-Gränskommitté @Granskommitten
Plugga klart @pluggaklart
Miljötinget @Miljotinget
Dalarna.se @dalarna.se
AlmeDalarna @almedalarna


Youtube

Region Dalarna – FilmbyRegionDalarna
Miljötinget
Ung kraft – UngKraftDalarna

Instagram

Region Dalarna
AlmeDalarna
Miljötinget

Twitter

AlmeDalarna (endast aktiv under och inför Almedalen-veckan).

  helenah   21 mars 2017