Många kommuner efterfrågar kunskapshöjande insatser om barnkonventionen nu, och därför ordnar Region Dalarna två seminarier om barnkonventionen i början av juni inom ramarna för det ungdomsstrategiska arbetet. För att vi ska nå målen i strategin Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion är det viktigt att vi lär oss om vad barnkonventionen innebär men också att vi tillsammans arbetar med hur den kan omsättas i praktisk handling.
Torsdag 1 juni blir det seminarium i Dala-Floda och fredag 2 juni i Avesta. Inbjudan riktar sig till chefer, politiker och tjänstepersoner i Dalarna inom verksamhet som rör barn och unga. Det är begränsat antal platser så anmäl dig så snart som möjligt om du vill delta.

 
Huvudföreläsare är Susann Swärd, verksamhetschef på Rättighetsfokus. Susann Swärd har stor erfarenhet av skräddarsydd kompetensutveckling inom mänskliga rättigheter. Parallellt med Rättighetsfokus arbetar Susann Swärd som människorätts- och barnrättsstrateg för Region Kronoberg. Seminariet kommer att handla om vad barnkonventionen innebär för dig i ditt dagliga arbete och för oss tillsammans i arbetet för att bli Sveriges bästa ungdomsregion.

 
Frågor vi tar upp under dagen är: Vad innebär barnkonventionen? Hur påverkar den arbetet med barn och unga med psykisk ohälsa i din kommun? Hur kan vi arbeta med barn och ungas delaktighet i beslut som rör dem? Hur lever vi upp till barnkonventionen i vårt arbete med ensamkommande barn?
Båda dagarna har samma innehåll, så välj det tillfälle som passar dig bäst!

Dala-Floda Värdshus torsdag 1 juni
Avesta Best Western Nya Star Hotell fredag 2 juni
Kl. 9.00-15.00

Anmäl dig med namn, kontaktuppgifter och eventuella önskemål om specialkost till johanna.tangnas@regiondalarna.se senast måndag 22 maj.

Glöm inte att ange om det är seminariet i Dala-Floda 1 juni eller Avesta 2 juni som du anmäler dig till.

Det är begränsat antal platser och först till kvarn gäller. Seminariet är kostnadsfritt.

Välkommen!

  maria