Här hittar du mer information om Gymnasieingenjör. (länk till Skolverket)

Slutbetyg ska vara Elevantagningen tillhanda senast 15 juni 2018.

Sista ansökningsdatum 1 mars 2018 gällande Borlänge.

Borlänge

Sista ansökningsdatum 30 april 2018 gällande VBU.

VBU

Skolor i Sverige som erbjuder gymnasieingenjörutbildning (pdf)

Ansökningshandling för ansökan till Borlänge och VBU. 


Ansökningshandlingen skickar du till:

Region Dalarna
Elevantagningen
Myntgatan 2
791 51  Falun

 

  jenny   4 december 2017