Här hittar du mer information om Gymnasieingenjör. (länk till Skolverket)

Sista ansökningsdatum 30 april 2017 gällande Borlänge och VBU.
Slutbetyg ska vara Elevantagningen tillhanda senast 16 juni 2017.

Borlänge

VBU

Ansökningshandling (pdf)


Ansökningshandlingen skickar du till:

Region Dalarna
Elevantagningen
Myntgatan 2
791 51  Falun

    13 februari 2017