Jag har inte fått något besked i brevlådan!
Svar: Du tar del av ditt slutbesked och ev välkomstbrev på Dexter (webben), där du gjorde din ansökan. Logga in med dina användaruppgifter. Du måste också svara på webben senast 28 juli kl 16.00!

Vi har varit bortresta och svarstiden har gått ut. Mister jag min plats nu?
Svar: Tag kontakt med Elevantagningen omgående, 023-77 70 30 eller antag@regiondalarna.se.

Mitt svar blev fel ifyllt, hur gör jag nu?
Svar: Tag kontakt med Elevantagningen omgående, 023-77 70 30 eller antag@regiondalarna.se

Jag har fått besked från andra antagningskanslier? Vilka ska jag svara?
Svar: Du måste svara alla kanslier du fått besked från. Det kan finnas elever på reservplats som är angelägna om att du ger ditt svar.

Jag har tappat bort mitt lösenord till Dexter. Hur får jag tag i det?
Svar: Fråga din studievägledare i första hand. Om du inte får tag på SYV så hör av dig till Elevantagningen per telefon eller mail. Vi lämnar inte ut några användaruppgifter per telefon. Under juli/augusti kan det ta upp till en vecka innan du kan få det hemskickat i brevlådan.

Jag vill ändra mina val, hur gör jag då?
Svar: Du fyller i denna blankett . Skicka snarast in den till Elevantagningen, Falun. Adressen står på blanketten.
Dina val betraktas som sena val och du ställs sist i reservkön. Sena val behandlas efter svarsperiodens slut, dvs från vecka 31.

Jag ska flytta/har flyttat, vad ska jag tänka på då?
Svar: Du måste införskaffa ett personbevis som gäller studier och skicka det till oss.
Du beställer det på Folkbokföringen: 0771-567 567.

Mitt meritvärde är fel. Jag får högre poäng när jag räknar ihop mina betyg!
Svar: Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för dina 16 bästa betyg.
(Du som läst ett modernt språk som språkval kan tillgodoräkna dig poängen för detta ämne utöver dina övriga 16 bästa betyg. Det gäller för dig som har fått betyg i 17 ämnen och ett av ämnena är moderna språk inom ramen för språkval).

Jag har läst upp mina betyg på sommarskola. Hur ser jag att de är medräknade i mitt meritvärde? Vad händer nu?
Svar: Granska dina uppgifter på Dexter. Betyg som inkommer efter slutantagningen kommer att uppdateras först efter att vi stängt webben för webb-svar 28 juli. Det kan alltså dröja till augusti innan dina uppgifter blir uppdaterade. Skicka oss gärna ett mail och påtala att nytt betyg finns om du inte ser dem på Dexter. Eftersom platserna är fördelade vid slutantagningen så kan du bara komma ifråga i mån av plats om du blir behörig. Du placeras in i reservkön med ditt nya meritvärde.

Jag har inte fått någon gymnasieplats. Vad händer nu?
Svar: Du kommer att kontaktas av din hemkommun i augusti. Om du står på reservplats till program, så kan du se på Dexter om din reservplats förändras under sommaren. Reservantagningen påbörjas 31 juli.

OBS!! Vissa skolor väljer att lägga ut Välkomstbrev på Dexter. Du ser eventuellt brev när du loggar in och tar del av slutbeskedet.

    31 maj 2017