Länsövergripande överenskommelse psykisk funktionsnedsättning 2017 -2019

 

vardprogram-for-personer-med-demens

lansovergripande-riktlinjer-for-samordnad-plan-vid-utskrivning-svpl

 

2016-09-12_final_lansovergripande-overenskommelse-samverkan-inom-missbruks-och-beroendevarden

2016-09-14_-vardprogram-for-missbruk-och-beroendevard

 

SIP Samordnad individuell plan länsövergripande riktlinjer

Uppfoljning-Samordnad-individuell-plan-version-4-2015-02-26

Uppfoljning-Samordnad-individuell-plan-version-4-2015-02-26

Samtycke-SIP-version-4-2015-02-26

Samtycke-SIP-version-4-2015-02-26

Samordnad-individuell-plan-version-version-4-2015-02-26

Samordnad-individuell-plan-version-version-4-2015-02-26

Kallelse-till-mote-for-att-uppratta-SIP-version-4-2015-02-26

Kallelse-till-mote-for-att-uppratta-SIP-version-4-2015-02-26

 

Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete i Dalarna 0 t.o.m. 17 år

Länsövergripande överenskommelse läkarundersökning 2016

Länsövergripande överenskommelse HVB 2016

 

Länsövergripande riktlinje för samverkan i samband med egenvård och hälso-och sjukvård

Länsövergripande riktlinje vid övervägande av skyddsåtgärder inom kommunens vård-och omsorg

2016-05-01_Riktlinjer för riskbedömning av munhälsa enligt ROAG

 

Länsgemensamtvårdprogram – hjärtsvikt

Bilaga 1 checklista Nybesök läkare hjärtsviktsmottagning

Bilaga 2 checklista Nybesök sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning

Bilaga 3 checklista Återbesök sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning

Bilaga 4 Energibesparande arbetssätt Dalarna

Bilaga 5 arbetsterapiprogram hjärtsvikt

Bilaga 6 checklista Förslag på organisation av hjärtsviktsmottagning

Bilaga 7 checklista Återbesök läkare hjärtsviktsmottagning

Bilaga 8 Dalarnas hjärtsviktsmapp

Bilaga 9 Dalarnas hjärtsviktsmapp_ Instruktioner

 

rehabilitering-habilitering-inklusive-hjalpmedel-i-dalarnas-lan-lansoverripande-overenskommelse-och-anvisning

 

20170301 Egenvård

Bilaga-1-Bedömning-Egenvård-hälso och sjukvård_version_4

Bilaga-2-Avisering-om-enskild-persons-otillfredställande-egenvård-i-ordinärt-boende_version_4

    15 juni 2017