Vad händer om man flyttar ut, och själv bygger, kurslokalen ute i naturen? Det undrade Daniel Modigh, kursledare på Unga till arbete i Älvdalen. Man sökte medel från FINSAM Norra Dalarna och köpte in en kåta (en tentipi), eller Lavvo som det heter på samiska.

Kursledaren Daniel Modigh berättar att under februari och mars 2017 flyttade kursen, en gång i veckan, utomhus. Eller inte helt. Deltagarna satt i en kåta. Deltagarna träffades på morgonen. Kåtan och den tillhörande kaminen, kördes (så långt vägen tillät) med bil. Sedan lastades den på pulkor och drogs i snön den sista bi ten till dagens ”lägerplats”. Väl där fick deltagarna hjälpas åt att sätt upp kåtan, göra upp eld i kaminen och värma kaffe och soppa.  När det sedan var dags för att starta 7TJUGO-övningarna var de flesta ganska pigga. De hade fått röra lite på sig, fått i sig lite frisk luft samt soppa och kaffe. Efter avslutat pass hjälptes de åt att montera ner kåtan igen.

Älvdalens kommun är en samisk kommun med sydligaste samebyn i Sapmi. För att få lära sig mer om den samiska kulturen och kåtans betydelse har deltagarna fått besök i kåtan av Malin Ripa, samisk samordnare på kommunen.

Flera av deltagarna har funktionsnedsättningar som ADHD, ADD eller Aspergers, vilket ofta innefattar koncentrationssvårigheter. ”De kände sig nöjda av att ha hjälpt till och det var lugnande för dem att sitta tillsammans i kåtan” säger Daniel. Han beskriver hur deltagarna responderade positivt på att få sitta tillsammans men ändå inte i någon klassisk skolsal. Flera av dem hade lättare att öppna upp sig, fick lättare att dela med sig av erfarenheter och var inte alls så slutna som de kunde vara när de befann sig i den vanliga kurslokalen.

Efter en utvärdering av utomhusverksamheten har man kommit fram till att det tyvärr inte lockade fler deltagare, vilket man hoppats på. Däremot så utvecklades de ungdomar som deltog i utomhusverksamheten fortare, jämfört med tidigare sätt att ha kurs, alltså enbart inomhus.

Just nu arbetar deltagarna med plantsättning i skogarna kring Älvdalen. Kursen övergått till att coacherna följer med deltagarna i arbetet med att sätta plant, ”kurslokalen” har de fortfarande med sig men fungerar nu mer som rastkoja. Där samlas coacherna med deltagarna kring lunch och diskuterar arbetet utifrån 7TJUGO-metodiken.

*7TJUGO är ett arbetssätt som fokuserar att skapa ett medvetet bemötande och förhållningssätt som gör att de man möter finner viljan, modet och motivationen att bli ansvarstagande subjekt i sina egna liv. Det finns ett digert arbetsmaterial med olika självstärkande övningar som handledaren själv kan anpassa utifrån individen/individerna.

  Ulrika Rosén   16 juni 2017