Möt Linda Jonsson

Linda arbetar som kursledare i Säter och hon delar med sig av sina erfarenheter i Unga till Arbete.

Linda Jonsson

Namn: Linda Jonsson
Ålder: 39
Yrke: Kursledare för Unga till arbete i Säter
Bor: Utanför Falun
Familj: Sambo och tre barn
Fritidsintressen: Inredning, träning och att umgås med familjen

Många positiva upplevelser

Linda har arbetat i projektet sedan 2011 och upplever att de flesta ungdomar som kommer in i projektet har en väldigt ödmjuk inställning och att de framförallt är redo för en förändring i sitt liv.

Linda har många positiva upplevelser av projektet men vill gärna lyfta fram alla deltagare och företag (som bidragit med praktikplatser). Hon tycker även att utbildningen ”7-tjugo” har varit givande och möjligheten att träffa, och utbyta erfarenheter, med de andra kursledarna har varit värdefullt.
Den enda negativa upplevelsen hon har är att Unga till arbete är ett projekt. Ett projekt är tidsbegränsat och tar slut.

Utveckling

Säters kommun är på gång att utveckla samarbetet mellan UTA (Unga till arbete) och KAA (kommunala aktivitetsansvaret). Linda hoppas och tror att detta kan leda till att man kan fånga upp och hjälpa ungdomar i ett ännu tidigare skede. Hon tycker även att det skulle vara kul att få vidareutveckla och anpassa UTA till en äldre målgrupp.


 

  Ulrika Rosén   20 januari 2017