Sedan 2010 har kommunerna i Dalarna arbetat med projektet Unga till arbete. Ett projekt som visat på en framgångsrik arbetsmodell när det gäller att minska ungdoms-arbetslösheten. Sedan juni 2015 är nu projektet en del av kommunernas reguljära verksamhet och målgruppen ändrad till 15-24 år.

Stöd från Europeiska socialfonden (sysselsättningsinitiativet)gör det möjligt för kommunerna att arbeta vidare med projektet Unga till arbete som nu fortsätter både som ett projekt och som en del i kommunernas reguljära verksamhet. Att metoden fungerar väl visar utvärderingar som har gjorts. Mer än 60 procent, eller 1 800 av ungdomarna som har deltagit i projektet har gått vidare till studier eller arbete. En siffra som Karin Rosenberg, projektledare Region Dalarna, gläds åt och som ger ökad inspiration och motivation i det fortsatta jobbet.

Mer än hälften vidare till arbete eller studier

– Ja, det är fantastiskt roligt att vi har nått så goda resultat. Våra kursledare och teamen som är engagerade runt om i kommunerna gör ett mycket bra arbete. De har ett förhållningssätt och en metodik som gör att ungdomarna som deltar i projektet känner att de är viktiga och kan få stöd för att ta det första steget som kan leda vidare till nästa steg och nästa, säger Karin.

Ny yngre målgrupp

Från nystarten hösten 2015 har målgruppen för Unga till arbete förändrats. Något som också påverkar verksamheten.
– Från början var projektet inriktat på ungdomar mellan 18-24 år. Sedan ett halvår tillbaka är vår målgrupp ungdomar mellan 15-24 år. Förskjutningen i projektet mot en yngre målgrupp innebär att färre ungdomar kommer via arbetsförmedlingarna. Istället är det via skolan och socialtjänsten som vi nu når de flesta deltagarna. Att tidigt nå de som har hoppat av gymnasiet eller aldrig fortsatt i skolan efter högstadiet är viktigt.
Fokus har alltså förflyttats neråt i åldrarna för att tidigt nå och få kontakt med ungdomar som varken finns kvar i skolan, eller av andra skäl inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Förhållningssättet en framgångsfaktor

Att tidigt få kontakt är viktigt för att inte ungdomarna ska tappa självkänslan helt, kanske isolera sig eller tappa rutiner som gör det svårare att komma tillbaka.
– Det vi erbjuder är inte ett nytt klassrum utan en möjlighet för ungdomarna att komma vidare. Helt avgörande i vårt arbete och en av framgångsfaktorerna är det förhållningssätt som vi har och som genomsyrar arbetet i projektet. Grundbulten är en positiv syn på människor – alla har resurser. Vårt arbete är att hjälpa ungdomen att hitta dem och få den att använda sig av dem. Fokus är framåt, via gruppträffar och enskilda samtal.  Att skapa en relation ger trygghet och stärker självkänslan som kan behövas för att ta ett första steg mot något nytt. Det kan till exempel vara några timmars praktikjobb i veckan, att börja plugga igen, eller något annat, säger Karin Rosenberg.

Utmaningar och möjligheter i Vansbro

Annika Fornell är kursledare i Vansbro kommun för Unga till arbete. Hon är övertygad om att gemensamma grundvärderingar ihop med en samsyn och ett strukturerat arbetssätt betyder mycket för att fler unga ska ta sig tillbaka till arbete eller studier. Med fyra års erfarenhet från arbetat i projektet ser hon nu tydligt hur verksamheten förändras och anpassas efter en målgrupp med yngre deltagare.

– De yngre ungdomarna har längre väg tillbaka till skola och jobb. De har en komplex situation. Många har dåliga erfarenheter med sig och har hunnit bli lite tilltufsade på vägen. Det innebär mer individuell tid tillsammans med var och en. Alla har sin egen historia, många med grusade illusioner och tappat självförtroende och utan drömmar om framtiden. Andra är glada över att få sätta igång direkt och få hjälp att se möjligheter framåt, säger Annika.

När glöden syns och viljan väcks

Ungdomarna träffar Annika två till tre gånger i veckan under några timmar. De yngre individuellt, de äldre både individuellt och i grupp. Till Annika kommer de via studie- och yrkesvägledarna på skolan eller också fångar Annika upp dem via kontakter med kommunen. Att följa dem och vara med när det tänder till, när glöden dyker upp i ögonen och när de själva ser hur nya beslut ger dem nya och positiva möjligheter – det är inspiration och motivation i jobbet för Annika.

– Ja, det är skönt att se hur de får inspiration och en vilja att förändra och ta tag i sina liv. Det är roligt att få vara med på någons resa tillbaka till skolan. Jobbet innebär också många kontakter med skolan och kommunen och möten med föräldrar som ofta vill prata om sina ungdomar och den situation de står inför. Vi arbetar med bra modeller. Modeller som vi säkert kan utveckla mer, säger Annika Fornell.

Annika Fornell, kursledare i Vansbro kommun, pratar med många ungdomar.

Annika Fornell, kursledare i Vansbro kommun, pratar med många ungdomar.

 

    25 februari 2016