Unga till arbete i siffror

Här presenterar vi den senaste statistiken för Unga till Arbete. Denna version visar resultat 2015-06-01–2017-05-31.

Mål för projektet

  • 80% av de uttagna deltagarna (ungdomar 15-24 år) ska fullfölja programmet.
  • 60% av de som fullföljer programmet ska gå till arbete, studier eller skrivas in som aktivt sökande på arbetsförmedlingen.
  • 10% av de som fullföljer programmet ska gå till annan aktivitet som är ett viktigt steg mot etablering på arbetsmarknaden och därmed egen försörjning t.ex psykiatrisk behandling eller behandlingshem. (vi har funnit att detta mål är svårt att mäta men vi ser över en lösning).

 

Målet är att vid projektets slut ska 800 personer deltagit. Hittills har 499 personer deltagit och 164 personer deltar i dagsläget, Totalt 663 personer. Det utgör 83% av det antal som förväntas deltaga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de som avslutat projektet är fördelningen är 39% kvinnor och 61% män. Ca 50% av deltagarna är i åldern 18-20.
Deltagarna har blivit anvisade plats enligt nedan:

 

 

 

 

 

 

 

 

Målet är att 80% av de uttagna deltagarna ska fullfölja programmet (i detta inräknas även de deltagare som blivit inskrivna på AF eller genomgår behandling). 2017-05-31 hade 71% klarat detta. 498 av deltagarna har fullföljt/avslutat alternativt avbrutit programmet. Målet är att 60 % av deltagarna ska gå vidare i studier, arbete eller skrivas in på AF.  I slutet på maj var resultatet 62,4%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de 498 deltagare som avslutat programmet har 144 personer (29%) kommit in på arbetsmarknaden.
Anställningsvillkor och omfattning varierar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de 498 deltagare som avslutat programmet har 143 personer (29%) gått vidare till studier.

 

 

 

 

  Ulrika Rosén   25 augusti 2017