Nyhetsbrev Bild och form

Här kan du anmäla dig för att få nyhetsbrevet från Bild och form.

Nyhetsbrevet vänder sig till intresserade av bild- och formområdet i Dalarna och skickas ut i ungefär en gång per månad. Redaktörer är bild- och formkonsulenterna Emelie Lilja och Camilla Nyman.

Vi riktar oss särskilt till dig som i ditt arbete sysslar eller samverkar med verksamheter som rör konst, form, design eller gestaltad livsmiljö. Du kanske arbetar på en kommunal kulturavdelning, driver en konstförening eller är planarkitekt, frilansande formgivare, journalist eller jobbar på en konsthall. Kanske är du yrkesverksam konstnär eller konststuderande, politiker, bildpedagog eller bara väldigt nyfiken på dessa frågor.

Nyhetsbrevet kan till exempel innehålla aktualiteter i Dalarna, utlysningar, stöd, inspiration och spaningar från andra län, länkar till rapporter etc.

När du fyller i formulär för anmälan på webbplatsen behandlar och sparar Region Dalarna dina personuppgifter inför utskick av kommande nyhetsbrev. Dina uppgifter kommer inte lämnas till extern part. Meddela webb.redaktionen@regiondalarna.se om du önskar att vi raderar uppgifterna. Kontakta regionens dataskyddsombud om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, e-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se

Hade du nytta av informationen?