Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Allmän kurs: Bas

Öka dina kunskaper om världen och utvecklas som människa. Vi bygger på var och ens förmåga och erfarenhet. Grundskole-/gymnasienivå. Kursen kan ge behörighet för vidare studier.

Studieort: Falun
Kurstyp: Behörighetsgivande kurs
Studietakt: 100%
Längd: 1-3 år
Ansök senast: 18 april
Kostnader: Studierna är avgiftsfria. Deltagaren betalar själv bekräftelseavgift samt läromedels- och materialkostnader.
Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- och gymnasienivå (A1)
Kurstid: 26 aug 2019 - 3 jun 2020

Baskursen är för dig som behöver komplettera din grundskole-/gymnasieutbildning samtidigt som du arbetar med din personliga utveckling. Kursen utgår från deltagarnas behov och förutsättningar. Vi arbetar tillsammans för att öka vår allmänbildning och vår självkänsla.

Läs in gymnasiebehörigheter och/eller komplettera dina tidigare studier samtidigt som du utvecklar självkänsla, eget ansvar och allmänbildning.

Gemensamt för allmänna kurser

  • De ämnen du studerar är svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap.
  • Studierna formas efter dina och gruppens tidigare kunskaper och erfarenheter.
  • Kursen omfattar även studie- och presentationsteknik samt en halv dag i veckan med skapande verksamhet eller fysisk aktivitet. Som deltagare är du också en del i gemensamma aktiviteter som temadagar, friluftsdagar och kulturprogram.
  • Istället för betyg får du ett studieomdöme om din förmåga till fortsatta studier. Du kan nå behörighet för fortsatta studier på yrkeshögskola eller universitet/högskola. Detta gäller oavsett vilken av de olika inriktningarna som du väljer att gå.

Varierande arbetssätt

  • På inriktningarna Insikt och Sas 1 läser du de flesta ämnena i samma grupp hela tiden. 
  • På inriktningarna Första året, Estet, Grund och gymnasie 2-3 läser du i olika grupper efter just din nivå. 
  • På inriktningarna Högskoleförberedande, Estet och Grund och gymnasie 3 läser du de flesta ämnena tematiskt.

Antagningsvillkor

För att få börja på kursen måste du vara minst 18 år eller fylla 18 under året.

Fornby folkhögskola ligger i Borlänge i Dalarna. Våra filialer finns i Falun och i Ludvika.

Vi har allmänna behörighetsgivande kurser, kurser i svenska och kurser med konst- och hantverksinriktning.

Vi driver ett folkhälsoarbete för demokrati, samhällsengagemang, livslångt lärande och delaktighet i kulturen. Vi strävar efter att vara en mångkulturell folkhögskola.

Folkhögskolan utgår från en helhetssyn på människa och lärande. Var och en får möjlighet att utvecklas och växa som människa. Vi har bra kunskaper i pedagogik, i våra olika ämnen och är samtidigt breda, nyfikna och prestigelösa.

Dela:

Hade du nytta av informationen?