Man som ser glad ut.

Människan i världen - Fjärrkurs

För dig som vill studera hemifrån. Kursen Människan i världen är en behörighetsgivande kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper om klimat, demokrati och samhälle och om hur du som människa i världen kan bidra till en positiv utveckling. Även för dig med svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Snabbfakta 

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs, grundläggande behörighet; SeQF-nivå 4
Studietakt: 100%
Studieform: Fjärrstudier dagtid, utan närträffar. 
Längd: 1-3 år
Ansök senast: löpande fram till kursstart i mån av plats

Behörighetskrav: Du ska vara minst 18 år gammal och ha behörighet till gymnasiestudier från grundskolan. Personlig intervju har stor inverkan på antagning. Egen dator med stabil internetanslutning, kamera, högtalare och mikrofon krävs.

Läsårstider

  • Höstterminen 2023 24 augusti-20 december
  • Vårterminen 2024 8 januari-31 maj

Kursbeskrivning

Kursen Människan i världen är utformad för dig som vill utbilda dig, men av olika anledningar inte har någon möjlighet eller önskan att studera på en fysisk skolenhet. 

Här har du chans att studera helt och hållet hemifrån, men samtidigt få en nära kontakt med dina medstuderande och lärare, eftersom ni möts på schemalagda lektioner varje dag i Google Meet som är en del av vår lärplattform Google Workspace for Education. 

I kursen ingår samtliga ämnen som krävs för allmän behörighet för att kunna söka till eftergymnasiala studier. Ämnena läser du till stora delar integrerade i de teman som utgör kursens kärna. 

För att nå grundläggande behörighet kan du behöva läsa mellan ett och tre år på folkhögskola, beroende på hur mycket du har studerat förut. Du söker kursen för ett läsår i taget och du kan också enkelt fortsätta dina studier vid en annan allmän kurs och skola efter ett läsår, om du skulle önska det. 

Kursens teman

Under ett läsår arbetar vi i kursen igenom flera teman. Dessa teman uppdateras kontinuerligt för att följa omvärldens förändringar, men du kan alltid vara säker på att du får läsa för behörighet och att du får utveckla dig själv inom områden som kan göra dig till en kunnig, medveten och aktiv deltagare i världen.

Dessa teman kommer vi behandla under läsåret

"Noone is too small to make a difference"
Vi lånar Greta Thunbergs statement och fördjupar oss i frågor om påverkan. Vad är propaganda och hur avslöjar jag det? Hur blir jag bra på kritisk granskning? Vilken makt kan jag få genom mitt språk? Hur kan jag som enkild person påverka politiska och andra processer i samhället? 

Temat behandlar frågor om påverkan genom att titta på hur vi som enskilda personer kan påverka samhället. 

"Good enough is great"
Om vi ska vara aktiva samhällsdeltagare och kunna må bra i både kompisgäng, arbetslich samhälle, så är det första som vi måste ta hand om, oss själva. I detta tema behandlar vi därför frågor om kost, motion, sömn och stress, men också sådant som berör yttre påverkan av hur vi ser på oss själva och hur vi stärker oss själva i att "good enough is great".

I detta tema fokuserar vi på hur vi tar hand om oss själva för att orka vara en aktiv samhällsdeltagare. 

"Det fanns inget dåligt väder, bara dåliga kläder"
Vi människor konsumerar som aldrig förr och klimatfrågan är het, på flera sätt. Vi tittar närmare på hur exempelvis klädindustrin påverkat och påverkar klimatet och vi fördjupar oss i vilken makt vi som konsumenter har att påverka politiker, företag och samhälle mot en positiv utveckling för både människa och miljö.

Hur kan jag som enskild människa påverka storföretagen till att tänka hållbart? Det är den stora frågan i temat.

"Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är"
Rubriken till detta tema lånar vi av Edith Södergran (1892 - 1923). Temat behandlar frågor om jämställdhet, jämlikhet, orättvisor, mänskliga rättigheter, människors olika villkor i världen.  

Inom detta tema är det individens okränkbarhet som står i fokus. 

Övrig fakta

Kostnader: Bekräftelseavgift 260 kr per läsår. Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Kontakt kursansvariga

Benita Lindholm 

e-post benita.lindholm@fornby.se

Kicki Björktorp

e-post kicki.bjorktorp@fornby.se

tel 0243-215366

Sök kursen här

Ja, jag vill söka kursen

Hade du nytta av informationen?