Glada människor

Vägen vidare

Kursen Vägen vidare är till för dig som vill bli klar med en allmän gymnasiebehörighet. Om du behöver tid, stöttning och verktyg för att sätta upp mål och delmål för dina studier eller ett framtida arbetsliv, så passar den här kursen dig. Vår avsikt är att du ska ha en konkret plan för framtiden när du avslutar dina studier hos oss! Även för dig med svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Snabbfakta

Studieort: Borlänge
Studietakt: 100%
Längd: 1-3 år
Ansök senast: Ansökan öppen tillsvidare (Stängs när kursen är full)

 

Läsårstider

Höstterminen 2022:
- Läsårsstart: 24 augusti
- Terminsavslutning: 20 december

Vårterminen 2023:
- Läsårsstart: 9 januari
- Terminsavslutning: 2 juni

 

Om Vägen vidare

I kursen kommer du ha möjlighet att välja om du vill läsa varje studieämne för sig, eller om du vill läsa svenska/svenska som andraspråk, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion tematiskt. Övriga ämnen som ingår i kursen är engelska och matte samt en halvdags skapande verksamhet.

En dag varje vecka arbetar vi med kursens inriktning “Vägen vidare”.  Målet är att vi på olika sätt, till exempel genom studieteknik, utblickar i omvärlden och informationssökning, ska använda varandras styrkor i gruppen för att hitta passande vägar framåt oavsett om det gäller fortsatta studier eller arbetsliv. Det finns stora möjligheter att vara med och påverka kursens innehåll tillsammans med oss och dina studiekamrater.


Kostnader

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Den studerande betalar dock själv litteratur, material och vissa studieresor beroende på kurs.
Bekräftelseavgift: 1250 kr (i denna ingår kostnader för skolans gemensamma aktiviteter)
Bok- och materialkonto: 1200 kr / termin
Skolan köper in läromedel och annat arbetsmaterial för att hålla priserna nere och drar kostnaden från detta konto.
För kopiering och digital tillgång till Nationalencyklopedin dras varje läsår 200 kr från kontot.
Eventuell återstående summa återbetalas vid läsårets slut och blir kostnaden högre regleras det löpande.

Dator i undervisningen

På allmän kurs behöver du tillgång till en bärbar dator för att ta del av undervisningen.

Om du inte har en dator så kan du hyra en av oss terminsvis. Om du hyr dator av oss så har du tillgång till den även på din fritid (ej under sommarlov)

Hyran för en bärbar dator (Chromebook) är 600 kr / termin. 


Övrig fakta

Boende: Möjlighet till boende på internat finns
Kurstyp: Behörighetsgivande kurs; SeQF-nivå 2 eller 4
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)


Kontakt

Peter Svedin
Telefon: 0243-239550
E-post: peter.svedin@fornby.se

Katarina Sundström Rask
Telefon: 0243-239550
E-post: kr@fornby.se 


 

Ansök här

 

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?