Glada människor

Vägen vidare

Du som vill utveckla din studieteknik och andra viktiga verktyg för yrkesstudier eller arbetsliv kan välja den här kursen. Kursen passar dig som har påbörjat men inte är färdig med dina gymnasiestudier.

Snabbfakta

Studieort: Borlänge
Studietakt: 100%
Längd: 1-3 år
Ansök senast: löpande fram till kursstart i mån av plats

Läsårstider

  • Höstterminen 2023 24 augusti-20 december
  • Vårterminen 2024 8 januari-31 maj

Vägen vidare

Kursen Vägen vidare är till för dig som vill uppnå en allmän gymnasiebehörighet. Om du behöver tid, stöttning och verktyg för att sätta upp mål och delmål för dina studier eller ett framtida arbetsliv, så passar den här kursen dig. Vår avsikt är att du ska ha en konkret plan för framtiden när du avslutar dina studier hos oss!

Om Vägen vidare

I kursen kommer du ha möjlighet att välja om du vill läsa varje studieämne för sig, eller om du vill läsa svenska/svenska som adraspråk, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion tematiskt. Övriga ämnen som ingår i kursen är engelska och matematik samt en halvdags skapande verksamhet. 

En dag varje vecka arbetar vi med kursens inriktning "Vägen vidare". Målet är att vi på olika sätt arbetar med studieteknik, utblickar i omvärlden och informationssökning. Vi använder dina och gruppens erfarenheter för att hitta vägar framåt oavsett om det gäller fortsatta studier eller arbetsliv. Du kan vara med och påverka kursens innehåll tillsammans med oss och dina studiekamrater. 

Kostnader

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Den studerande betalar dock själv litteratur, material och vissa studieresor beroende på kurs.

Bekräftelseavgift: 1300 kr per läsår (i denna ingår kostnader för skolans gemensamma aktiviteter)

Bok- och materialkonto: 1200 kr per termin

Skolan köper in läromedel och annat arbetsmaterial för att hålla priserna nere och drar kostnaden från detta konto. För kopiering och digital tillgång till Nationalencyklopedin dras varje läsår 200 kr från kontot. Eventuell återstående summa återbetalas vid läsårets slut och blir kostnaden högre regleras det löpande.

Dator i undervisningen

På allmän kurs behöver du tillgång till bärbar dator för att ta del av undervisningen. Om du inte har egen dator kan du hyra av oss terminsvis. Om du hyr dator av oss har du tillgång till den även på din fritid (ej under sommarlovet).

Hyra för bärbar dator (Chromebook): 600 kr/termin

Övrig fakta

Boende: Möjlighet till boende på internat finns
Kurstyp: Behörighetsgivande kurs; SeQF-nivå 2 eller 4
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A1)

Kontakt kursansvariga

Peter Svedin

tel 0243-215361

e-post peter.svedin@fornby.se

Katarina Sundström Rask

tel 0243-239550

e-post katarina.sundstrom.rask@fornby.se

 

Sök kursen här

Ja, jag vill söka kursen

Hade du nytta av informationen?