Bild på persona som håller i en sten med texten: Coperative

Starta socialt företag - Grundkurs HT 21

Vill du lära dig mer om hållbarhet och hur företag kan skapa hållbar tillväxt? Drömmer du om att ditt företagande ska göra skillnad för andra och skapa nytta för individer och samhälle? Då kan kursen ”Starta socialt företag” passa dig perfekt.

Vi använder verktyg och modeller som är specifikt framtagna för att skapa samhällsnyttiga affärer för att du ska få en tydlig idé om vilka steg du behöver ta för att komma vidare med ditt sociala företagande. Bland annat genom en nyutvecklad affärsmodell, ett visuellt verktyg som lägger fokus på både samhällsnyttan och affären. Under träffarna har vi kreativa övningar med fokus på medskapande, delaktighet och engagemang utifrån verktyg som skapar praktisk nytta.

Vad är ett socialt företag?
Sociala företag är företag med idéer och verksamhet som bidrar till att lösa samhällsutmaningar och skapa nytta för individer och samhälle. De har en affärsmodell som gör företaget livskraftigt och företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten, alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt. De mäter sin framgång i den samhällsvinst de skapar snarare än ekonomisk vinst.

Kursbeskrivning
Målet med kursen är att ge dig inspiration, kreativa möjligheter, grundläggande kunskap och beprövade verktyg för att utveckla en livskraftig affärsidé och affärsplan som grund för att starta ett socialt företag. För områden som kursen inte går in på som t.ex. företagsekonomi och bokföring m.m. ges tips om var du kan hitta kunskap, råd och stöd. 

Under kursen arbetar du i grupp runt en affärsidé (en fiktiv idé som gruppen tillsammans enas om alternativt en verklig idé som någon i gruppen vill dela med sig av och utveckla vidare). Under kursen kommer befintliga sociala företag och gästföreläsare att bidra med inspiration och ny kunskap för att ta ert arbete vidare. Arbetet under kursen leder till att gruppen har grundläggande kunskaper, en rad verktyg och en utvecklad affärsplan som grund för att starta ett företag som ska skapa nytta för individer och samhälle.  

Kursen bygger på tre moduler (varje modul består av en närträff och en distansperiod) :

 1. Teoretiska grunder, inspiration, drivkrafter och personligt utbyte. Besök av sociala företag. Kreativ affärsutveckling.  
  Grundläggande om affärer och finansiering. Utveckla livskraftiga affärsplaner med verktyget med Social Business Model Canvas. Marknadsföring, storytelling och kommunikation. Att mäta och kommunicera effekt i form av samhällsnytta.
  Ledarskap, styrelsearbete, handledarskap samt förädling och slutredovisning av affärsidé och affärsplan  

 2. Kursen avslutas med ett “snällt draknäste” där du inför en jury med erfarna företagare och rådgivare får möjlighet att presentera och marknadsföra din idé för att få konkret återkoppling och tips till förädling av din affärsidé och ditt erbjudande. 

 3. Under kursen har du givetvis möjlighet att utveckla och arbeta med en egen affärsidé och affärsplan. Är du under kursen redo att ta nästa steg för att, själv eller tillsammans med andra, starta företag kan du få parallell rådgivning av Coompanion Dalarna. 

Om någon av punkterna nedan stämmer in på dig så kan det här vara kursen för dig: 

 • du drev ett hållbart UF-företag på gymnasiet och vill ta dina idéer vidare,
 • du vill bidra till att lösa dagens och morgondagens samhällsutmaningar,
 • du vill lära dig mer om hur det är att starta och driva socialt företag som skapar samhällsnyttiga affärer,
 • du har många idéer som du behöver välja mellan men saknar stöd att göra det,
 • du har en affärsidé som du vill jobba vidare med på egen hand eller tillsammans med andra,
 • du behöver praktiska verktyg för att utveckla dina idéer till en affärsplan som kan attrahera kunder och skapa samhällsnyttiga affärer,
 • du behöver inspiration, kontakter, nätverk råd och stöd för att ta nästa steg för att själv, eller tillsammans med andra, starta ett socialt företag.

Praktisk info:

 • Kurstyp: Distansutbildning med närträffar
 • Studietakt: 25% distans med 3 obligatoriska 2-dagarsträffar under ht-21
 • Längd: 1 termin
 • Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1) 
 • Kurstid: september - december 2021
 • Sista ansökningsdag 15 augusti
 • Fysiska träffar:
 • Tre tillfällen, från fredag kl 14:00 till lördag kl 15:00. Se datum nedan.

Kurstider:

 • 25 augusti, Kursstart online. Vi träffas på lärplattformen Google meet for education.
 • 3-4 september, (Närträff 1)
 • 22-23 oktober, (Närträff 2
 • 3-4 december, (Närträff 3)

Möjlighet till boende på internat finns. 

Antagningsvillkor:
Intresse för eller nyfikenhet på socialt företagande. Vi jobbar tillsammans och under kursens gång utvecklar du en egen affärsidé mot en mer färdig affärsplan.

Kostnader:
Studierna är avgiftsfria men avgifter för kost, logi och ev kurslitteratur tillkommer.

 • Kost: 800 kr (lunch och fika vid alla närträffar)
 • Logi: 440 kr / natt (i priset ingår matlåda till middag samt frukost)
 • Ev. kurslitteratur tillkommer.

Kontakt, frågor:
Mikael Näregård 

Telefon: 070-984 59 28

E-post: min@fornby.se    

Jag vill gå kursen!

Ansök här.

Till ansökningssidan

Dela:

Hade du nytta av informationen?