Läsårstider

Läsåret 2019/20

Höstterminen pågår 26/8 - 20/12 2019
Vårterminen pågår 9/1 - 3/6 2020

Fritidsledarkursen

Höstterminen 19/8 - 20/12 2019 och vårterminen 2/1 - 3/6 2020.

Studiemotiverande kurser (SMF) pågår i 3 månader, utan lov.

 

Läsåret 2020/21

Höstterminen 24/8 - 18/12 2020

Vårterminen 7/1 - 2/6 2021

Fritidsledarkursen 

Höstterminen 17/8 - 18/12 2020, Vårterminen 7/1 - 9/6 2021

Dela:

Hade du nytta av informationen?