Kostnader

Själva undervisningen på Fornby är avgiftsfri. Däremot behöver du betala en bekräftelseavgift till skolan samt kostnader för böcker och arbetsmaterial.

Bekräftelseavgift

Bekräftelseavgiften avser kostnader för gemensamma högtider och fester under året samt en studieresa. I Borlänge ingår även lunch de två första dagarna på höst­terminen.

Bekräftelseavgiften är obligatorisk och återbetalas inte efter påbörjade studier, oavsett om du deltar i de olika arrangemangen eller inte. Avgiften ska vara betald före kursstart.

  • Bekräftelseavgift Borlänge - 950 kr/läsår
  • Bekräftelseavgift Falun och Ludvika - 675 kr/läsår

Bokkonto

Ska du studera på Allmän kurs på Fornby behöver du betala in 2 400 kr innan kursstart till ett personligt bokkonto. Därefter drar skolan av kostnaden för böcker från kontot. Skolan köper in böcker, räknare, skrivböcker och annat arbetsmaterial för att hålla priserna nere.

Eventuell återstående summa återbetalas vid läsårets slut och blir kostnaden högre regleras det löpande.  

Utskrifter

Skolan tar ut en obligatorisk avgift på 50 kr av samtliga studerande för utskrifter och arbetsmaterial.

Nationalencyk­lo­pedin

Skolan tar ut en obligatorisk avgift på 150 kr av samtliga studerande för tillgång till Nationalencyk­lo­pedin på webben.

Övrigt

Följande kurser har andra avgifter:

Kurs för vuxna med förvärvad hjärnskada

Bokkontot är 625 kr per termin om du inte bor på skolan och 950 kronor per termin om du bor på skolan.

Konstkurs

Materialkontot är 7 500 kr första året och cirka 1 500 kr det andra.

Textilkurs

Kostnaden beror på vilka material du som studerar väljer att arbeta i.

(Priserna gäller från hösten 2019)

Använder du egen bil vid studiebesök eller andra utflykter får du reseersättning med 18,50 kr/mil.

Dina medresenärer betalar i dessa fall 10 kr per resa inom Borlänge och Falun, samt 20 kr vid resor utanför kommunen, till skolan. 

För tillgång till lokaler efter skoltid krävs en nyckelbricka till det elektroniska låset. Borttappad bricka ersätts med 30 kr. I vissa fall behövs också nyckel. Borttappad nyckel ersätts med 250 kr.

Man kan få studentrabatter på allt du kan tänka dig. Här hittar du t.ex. rabatt på mobilabonnemang (s.k. studentabonnemang), studentrabatt på kurslitteratur, hotell och resor, mat, nöje, mode och mycket mer.

Läs mer om Mecenatkort

Dela:

Hade du nytta av informationen?