HT 21 Coronaanpassningar

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Likt föregående års kursstart har vi gjort anpassningar på grund av den rådande situationen:

 • Schematiderna har anpassats så att inte alla har samma tider för start, fika, lunch och avslut. 

 • Antalet konferensdeltagare är coronanpassade och rutiner i samband med konferens har tagits fram.

 • Möbleringen i klassrummen och i gemensamma lokaler har ändrats och glesats ut  för att kunna hålla avstånd. 

 • Golvmarkeringar har satts upp där köer bildas.

 • Anslag om hur vi minskar smittspridning har satts upp i alla lokaler.

 • Flera entrédörrar har öppnats i Storgården för att minska trängseln och undvika korsande köer.

 • Möjligheterna till handtvätt har utökats.

 • Handsprit finns där det kan vara svårt att tvätta händerna.

 • Mellangårdens källare ställs i ordning till ytterligare ett lunchrum för de med egen matsäck.

 • Grillplatsen är bokningsbar för utelektioner.

 • Våra städrutiner rengörs så att alla ytor som riskerar sprida smitta torkas minst en gång om dagen. 

 • Lärare med symtom har möjlighet att jobba hemifrån.

Dela:

Hade du nytta av informationen?