Vår värdegrund

Fornbys värdegrund syftar till att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en etisk plattform till grund för all vår verksamhet.

Värdegrunden är ingen regelbok utan ett arbetsredskap. Den speglar våra samlade värderingar och kan ses som ett löfte och ett symboliskt handslag mellan alla på Fornby folkhögskola

Ladda ner värdegrunden här. Nytt fönster

 

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?