Värdegrundscafé

Välkommen till värdegrundscafé. Följ instruktionerna nedan. Lycka till!

  1. Utse en person till gruppledare som delar denna flik med sina gruppdeltagare
  2. Tryck i mitten av hjulet för att slumpa fram ett påstående
  3. Fördela ordet så att alla får tycka till om påståendet
  4. Två dialogregler gäller:
    1. Alla har rätt att inte delta i en övning. Man får säga pass. 
    2. Ingen får uttrycka sig negativt om det någon annan säger. Man argumenterar för sin sak snarare än mot någon annans.
  5. När ni är klara med en fråga snurrar ni hjulet igen. 
  6. Lycka till!

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?