Mor som håller om dotter

Habiliteringen

Habiliteringen erbjuder stöd, utbildning, råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och deras närstående.

Stödet ska bidra till fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället. Habiliteringen är en länsövergripande specialistresurs som finns på fem orter i länet.

Kalender Habiliteringen

Hade du nytta av informationen?