1:a linjens chef Avd. 31 Rättspsyk Säter

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Rättspsykiatriska kliniken Säter söker

Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Vi vårdar i huvudsak patienter överlämnade till vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. I dagsläget har vi 78 vårdplatser uppdelat på 7 avdelningar. Att arbeta inom rättspsykiatrin är utvecklande och intressant. Hos oss får Du ett meningsfullt arbete där du jobbar med hela människan och kan göra skillnad. På rättspsykiatriska kliniken pågår ett förbättringsarbete kring vårdprocessen samt införande av mer vård- och behandlingsinsatser, vilket du kommer att vara en stor del i att handleda, utveckla och organisera.

Rättspsykiatrins uppdrag är:

· Att öka patientens hälsa/livskvalitet och skapa rätt förutsättningar för att inte återfalla i brottslighet.

· Att patienten ska acceptera och frivilligt delta i vård och behandling.

· Att anpassa vården individuellt utifrån patientens behov av stöd att hantera sin vardag/sjukdom och som gagnar patientens återhämtning.Vi söker 3 stycken enhetschefer till vårdavdelningarna på Rättspsykiatriska kliniken.

Avd 31 Intagsavdelning 8+2 vårdplatser

Avd 33 Vårdavdelning  8 vårdplatser

Avd 35 Vårdavdelning 12 vårdplatser

Arbetsuppgifter

Som enhetschef kommer Du att vara ansvarig för en vårdavdelning med totalt 7-14 vårdplatser. Enhetschefen har ett operativt ansvar för drygt 20 personal som arbetar som sjuksköterskor och skötare. Enhetschefen är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i klinikens ledningsgrupp.

Enhetschefens huvudsakliga arbete utgår ifrån det direkta avdelningsarbetet. Som enhetschef för avdelningen har Du det övergripande ansvaret för att leda omvårdnadsarbetet på avdelningen och att se till att patientarbetet genomsyras av delaktighet och gott bemötande. Du kommer att ansvara för att patienterna på din avdelning får en god, säker och jämlik vård. Du arbetar i nära samarbete med dina medarbetare, övriga enhetschefer, övriga i ledningsgruppen, behandlingsteam och externa aktörer. Uppdraget innefattar sedvanligt chefsansvar för personal, arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi.

Tjänsten som enhetschef innebär att ansvara fullt ut för sin egen avdelning avseende säkerhet och patientsäkerhet samt att applicera nya direktiv direkt på avdelningsnivå. Ett viktigt uppdrag är således att vara den som driver implementeringen på avdelningen, med en god balans avseende vård innehåll och säkerhet.

Region Dalarnas chefsutbildning är obligatorisk och planeras tillsammans med verksamhetschefen.

  • Anställningsform: Tillsvidareanställning i din grundprofession
  • Omfattning: Heltid 100% Enhetschef, förordnandet är tidsbegränsat på 3 år
  • Tillträde 240902

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut, socionom, beteendevetare, fysioterapeut eller psykolog. Chef- och ledarerfarenhet ses som meriterande samt erfarenhet av psykiatrisk verksamhet eller rättspsykiatriskt arbete.

Du förväntas ha god samarbetsförmåga, kunna prioritera och fatta självständiga beslut.

Vi vill att Du är trygg i din yrkesroll, noggrann, strukturerad och professionell samt att Du har ett gott bemötande och en ansvars- och servicekänsla.

Meriterande är ledarerfarenhet, och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansökan

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).