Brandingenjör, Regionfastigheter, Region Dalarna

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Regionfastigheter Dalarna svarar för Region Dalarnas samlade fastighetsförvaltning. Vårt uppdrag är att till regionens verksamheter erbjuda lokaler och service baserad på en hållbar samhällsutveckling. Vi förvaltar ca 440 000 kvm lokaler samt hyr in externt ca 140 000 kvm. De största objekten är länets sjukhus, men vi förvaltar även folkhögskolor, vårdcentraler, bussdepåer m.m. i länets samtliga kommuner. Investeringstakten de närmaste åren är ca 600 mnkr årligen.

Regionfastigheter är en beställarenhet och består idag av drygt 30 medarbetare med en bred kompetens inom samhällsbyggnad. Nu söker vi en Brandingenjör till vår grupp för Teknikstöd. Här kommer du att ingå i ett kompetent beställarteam och bidra med dina kunskaper inom området. Tjänsten är länsövergripande med placeringsort Falun. Vi är ett sammansvetsat gäng som har många och stora utmaningar att hantera. Vi arbetar prestigelöst och delar med oss av kompetenser och erfarenheter. Vi arbetar i trevliga och moderna lokaler i Falun samt med flexibla arbetsförhållanden.

Arbetsuppgifter

Som brandingenjör inom Regionfastigheter har du en central roll i arbetet med det byggnadstekniska arbetet och kring brandsäkerhet i Region Dalarnas lokaler. Du utvecklar och samordnar Regionfastigheters arbete för att stärka brandskyddet och du säkerställer att arbetet följer gällande lagstiftning. Rollen omfattar såväl strategiska som operativa frågor och du kommer att utgöra specialiststöd i såväl den fortlöpande förvaltningen som vid ny- och ombyggnadsprojekt.

I rollen ingår att ta fram rutiner och riktlinjer avseende brandskydd, att medverka vid framtagande av våra planer för tekniska försörjningar samt att medverka vid prioritering av planerat fastighetsunderhåll. Du är vårt specialiststöd vid val av systemlösningar för fastighetsbeståndet samt bevakar ett väl fungerande brandskyddsarbete i tillsyn och skötsel utifrån driftavtal. Du kommer även vara en del i regionens försäkringsarbete eftersom en viktig del i arbetet handlar om förebyggande brandskyddsarbete.

Du kommer även vara en del av arbetet med att utveckla förvaltningens förmåga vid kris- och krig. Det innebär att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, utveckla kris- och krigsorganisationen med tillhörande planer samt att planera för kris- och beredskapsövningar. Din insats blir väsentlig för att vidareutveckla en mer robust och effektiv beredskap inom organisationen.

För att ge förvaltningen det bästa stödet och säkerställa efterlevnad av gällande lagar/ föreskrifter och riktlinjer behöver du kontinuerligt uppdatera dig och aktivt övervaka eventuella förändringar i lagstiftningen.

Arbetet sker i nära samarbete med Regionfastigheters förvaltare, projektledare och systemansvariga specialister samt med regionens brandskyddsstrateg, som ansvarar för det systematiskt brandskyddsarbetet inom Region Dalarna och dess tillståndshantering för brandfarlig vara. Som stöd i utvecklingen av verksamhetens riktlinjer och rutiner samt för din egen utveckling kommer du att medverka i väl etablerade nätverk med andra regioner.

Kvalifikationer

Vi söker dig med en brandingenjörsutbildning eller likvärdigt med flera års erfarenhet som brandingenjör eller i en liknande roll. Du har goda kunskaper inom BBR och systematiskt brandskyddsarbete.

Erfarenhet av att arbeta med byggnadstekniskt brandskydd samt erfarenhet av arbete i byggprojekt är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av risk- och sårbarhetsanalyser kopplat till robusthet och krisberedskap.

Du har förmåga att arbeta långsiktigt och ur ett helhetsperspektiv. Du förstår olika vägvals långsiktiga innebörd och konsekvenser och kan på så vis utröna strategiska lösningar och planer. Du anpassar planer med välavvägt omdöme, där olika intressen och värden beaktas och vägts samman. Du agerar utifrån ett övergripande perspektiv som gynnar verksamhetens bästa. I rollen behöver du även vara initiativrik och ha förmåga att arbeta självständigt och styra ditt eget arbete. Samtidigt är du en lagspelare och samarbetsorienterad.

Du förstår vikten av att kunna förmedla dina specialistkunskaper på ett pedagogiskt sätt, till nytta för verksamheten. Ett gott samarbete mellan olika yrkesgrupper är avgörande för att säkerställa en gemensamt bra arbetsmiljö och trivsel, och detta är något du aktivt främjar. För oss är det viktigt att du har förmågan att verka utifrån regionens värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar. Då tjänsten är länsövergripande är körkort ett krav.

Ansökan

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.