Elansvarig Regionfastigheter, Region Dalarna

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Regionfastigheter Dalarna svarar för Region Dalarnas samlade fastighetsförvaltning. Vårt uppdrag är att till regionens verksamheter erbjuda lokaler och service baserad på en hållbar samhällsutveckling. Vi förvaltar ca 440 000 kvm lokaler samt hyr in externt ca 140 000 kvm. De största objekten är länets sjukhus, men vi förvaltar även folkhögskolor, vårdcentraler, bussdepåer m m i länets samtliga kommuner. Investeringstakten de närmaste åren är ca 600 mnkr årligen.

Regionfastigheter är en beställarenhet och består idag av drygt 30 medarbetare med bred kompetens inom samhällsbyggnad. Vi är ett sammansvetsat gäng som har många spännande utmaningar att hantera. Nu söker vi en elansvarig till vår teknikfunktion.

Arbetsuppgifter

Som elansvarig hos oss har du samordningsansvar och innehavaransvar för Region Dalarnas starkströmsanläggningar och anordningar. I samverkan med Regionfastigheters ledning, en regionövergripande elkommitté och regionens driftorganisation tillser du att Region Dalarna har rätt organisering kring elarbeten och elsäkerhet.

Centrala uppgifter i rollen är att leda arbetet för framtagande och ajourhållande av våra planer för tekniska försörjningar, att medverka vid prioritering av planerat fastighetsunderhåll samt att ta fram rutiner och riktlinjer avseende elinstallationer. Du är vår specialist vid val av systemlösningar för fastighetsbeståndet samt bevakar ett väl fungerande elsäkerhetsarbete vid tillsyn och skötsel utifrån våra driftavtal.

För att ge förvaltningen det bästa stödet och säkerställa efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer behöver du kontinuerligt uppdatera dig och aktivt övervaka eventuella förändringar i lagstiftningen. Som stöd i arbetet och för din egen utveckling medverkar du i väletablerade nätverk med andra regioner. 

Arbetet sker i nära samarbete med Regionfastigheters förvaltare, projektledare, tekniska specialister samt regionens organisation för fastighetsdrift. Gemensamt arbetar vi för att utifrån förvaltningens uppdrag medverka till en hållbar samhällsutveckling.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har arbetat några år som elingenjör inom fastighetsförvaltning eller som teknisk konsult, elentreprenör eller har annan likvärdig erfarenhet. Du är utbildad elingenjör från högskola eller har annan teknisk utbildning och erfarenhet som gett motsvarande kompetens. Du har god kännedom om lagar, bestämmelser och standarder inom området och du har goda kunskaper om elsäkerhetsarbete. Du har ett starkt teknikintresse och det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med tekniskt komplexa fastigheter. Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift. 

Förutom fackmässiga kunskaper krävs förmåga att arbeta metodiskt samt intresse av att driva utveckling. Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och förstår olika vägvals långsiktiga innebörd och konsekvenser. För att trivas i rollen behöver du vara initiativrik, självständig och ha förmågan att styra ditt eget arbete. Samtidigt är du en lagspelare som aktivt främjar gott samarbete mellan olika yrkesgrupper, vilket är avgörande för en bra arbetsmiljö och trivsel. För oss är det viktigt att du vill verka utifrån regionens värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar.

Ansökan

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.