Läkare - Närakuten Ludvika

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Närakuten öppnade den 1/6-21 och har öppet dygnet runt med samma arbetssätt som övriga akutmottagningar i Region Dalarna. Vi har drop-in och tar emot allt ifrån barn till multisjuka äldre med akuta åkommor som inte kan anstå men som inte har behov av akutsjukhusets resurser. Till skillnad från flertalet jourmottagningar finns röntgen och kemlab på plats under vardagar dagtid samt helger, kompetens för gipsbehandling av frakturer samt möjlighet att lägga in patienter direkt på vårdavdelning lokalt på lasarettet. Idag finns 34 vårdplatser på vårdavdelningen där man kan lägga upp patienter med medicinska åkommor, eftervård av ortopediska skador samt palliativa platser.

Patientflödet har sedan öppnandet ökat och idag tar vi emot ca 50-70 patienter per dygn, 100-150 ambulanstransporter per månad samt mellan 60-80 inläggningar per månad på den lokala vårdavdelningen.

Dagtid måndag till söndag är två läkare i tjänst samtidigt. Du som leg. Läkare kommer jobba tillsammans med en akutläkare alt bred specialist. Dag jour 1 handlägger i första hand patienter i ett medicinskt flöde (medicin, infektion, kardiologi, neurologi; alla åldrar). Dag jour 2 handlägger i första hand patienter i ett kirurgiskt flöde (ortopedi, kirurgi, urologi, ÖNH, ögon, gyn; alla åldrar). Vi jobbar dock inte med vattentäta skott mellan flödena och vid snedbelastning mellan jourerna förväntas den minst belastade jouren hjälpa till att handlägga okomplicerade patienter inom det andra, mer belastade flödet, givetvis inom ramen för sin kompetens och erfarenhet.

Efter kl. 17 då nattjouren börjar sitt pass arbetar man linjelöst, vilket innebär att alla patienter omhändertas i prioriteringsordning oavsett vilket flöde de är inskrivna i.

Arbetsuppgifter

Som läkare kommer du arbeta kliniskt tillsammans med Närakutens team som består av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vi jobbar med triagering av patienter enligt RETTS likt andra akutmottagningar efter triageringen tas patienten om hand av läkare samt sjuksköterska/undersköterska ute på fältet. Din uppgift är bland annat att bedöma/handlägga/slut handlägga patienter på fältet men även bedöma patienter i triagen när behov finns.

Nattarbete ingår inte i uppdraget utan du kommer att ingå i teamet dagtid där du alltid har en läkar kollega vid din sida.

Kvalifikationer

Du är legitimerad läkare och har intresse för eller erfarenhet inom akutsjukvård.

Du har språkkunskaper i svenska, lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Du har en god förmåga att inspirera till förändring och utveckling. För att lyckas hos oss bör du vara en god kollega som skapar delaktighet och engagemang i din grupp. Naturligtvis sätter du alltid patienten i fokus och har förmågan att kommunicera dina kliniska bedömningar och beslut. Du är tydlig, drivande och motiverande. Du är lyhörd och har en naturlig förmåga att kommunicera. Är du även ödmjuk och ansvarstagande kan Närakuten på Ludvika lasarett vara rätt utmaning för dig.

Ansökan

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.