Psykolog Familjeterapienheten subspecialiserad verksamhet BUP Dalarna-Falun

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Vi välkomnar nu två psykologer med samspelskompetens till oss på Familjeterapienheten!

Familjeterapienheten är en länsövergripande specialistenhet inom BUP Dalarna som arbetar med behandling. Inom BUP Dalarna finns utöver Familjeterapienheten: fem öppenvårdsmottagningar, slutenvårdsavdelning, ätstörningsenhet samt akutteam.

Vi önskar nu stärka upp vårt team med psykologer med särskilt intresse för behandlingsarbete med späd- och småbarnsfamiljer samt systemiskt arbete med barn och deras familjer.

Familjeterapienheten är en öppenvårdsmottagning för spädbarnspsykiatri, 0-4 år, med fokus på anknytning och samspelsbehandling. Familjerna kommer ofta till oss på remiss från en annan vårdgivare, oftast vuxenpsykiatri samt barn- eller mödrahälsovård. På mottagningen arbetar vi utifrån ett föräldra- och barnperspektiv där olika former av psykoterapeutisk inriktning och kompetens är företrädda. På mottagningen är vi idag 8,5 medarbetare bestående av psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, medicinsk sekreterare samt avdelningschef. Vi har även tillgång till sjukhuslärare.

Enheten erbjuder även psykoterapeutiska insatser i form av Intensiv familjeterapi (IFT), en mer intensiv och fördjupad familjebehandling än vad som kan tillhandahållas inom BUP:s ordinarie öppenvård. Denna behandling är teambaserad och innefattar samtal integrerat med praktiska aktiviteter där möjlighet ges att omsätta samtalets innehåll i vardagliga situationer. Målgrupp är familjer med barn/ungdomar 4-17 år som ej kunnat tillgodogöra sig behandling inom BUP:s öppenvårdsmottagning.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att utföra kvalificerat samspelsarbete med barn tillsammans med deras föräldrar. Det ingår vidare att göra kvalificerade barnpsykiatriska bedömningar, utifrån aktuell symtombild och av samspelet med föräldrar. Även psykoterapeutiska föräldrasamtal ingår. Vi bedriver även pågående utvecklingsarbete inom våra kliniska områden.

Du samarbetar och planerar insatser tillsammans med kollegor, för att erbjuda våra patienter bästa möjliga vård. Arbetet som psykolog är utmanande, stimulerande och varierande, där det ges möjlighet att arbeta kreativt med barn och unga utifrån barnpsykiatrins samtliga diagnoser i komplexa ärenden. Vi arbetar på mottagningen i team. Arbetsuppgifterna inkluderar även samverkan med vårdgrannar.

Arbetsmiljön värderas högt hos oss och vi värnar om ett gott kamratskap med humor och högt i tak. Förutom en trevlig och spännande arbetsplats erbjuder vi dig introduktion samt mentorskap med erfaren behandlare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som känner starkt engagemang för barn och deras uppväxtvillkor. Erfarenhet av barnpsykiatriskt behandlingsarbete med späd- och småbarnsfamiljer är meriterande, likaså kunskap om barns tidiga utveckling och anknytning, till exempel utifrån arbete som MBHV-psykolog.

Du som söker behöver ha patienten i fokus, ett salutogent synsätt och en god samarbetsförmåga. Arbetet förutsätter att du kan hantera känslomässigt stressfyllda situationer, är ansvarsfull och intresserad av att arbeta med familjer med komplex livs-/familjesituation. Som person är du lyhörd, engagerad och tycker om att jobba i team. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).

Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.