Sem vik Sjuksköterskestudent (T5) se hit inför sommaren 2024!

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Avdelningen är en del av specialistkliniken Medicin Geriatrik och Rehabilitering. Vi har 34 slutenvårdsplatser där vi vårdar patienter vid två sektioner, den ena innehållande geriatrik och rehabiliteringsplatser och vid den andra vårdar vi patienter med olika internmedicinska akuta åkommor.

Våra stora patientgrupper är infektionspatienter och patienter med kardiologiska tillstånd, KOL/Astma samt geriatriska patienter och patienter som är i behov av rehabilitering efter stroke eller ortopediska tillstånd. Våra patienter kommer till oss via Lasarettets Närakut men även från olika avdelningar i Region Dalarna och även från andra Regioner.

Arbetsuppgifter

Nu har du som sjuksköterskestuderande en unik chans att testa dina kunskaper, stimuleras och utvecklas!

Som sköterskeassistent är du sjuksköterskan behjälplig med provtagningar, riskbedömningar, omläggningar, in och utskrivningar, rapportering, nutritions/vätskekontroller, såromläggningar, EKG, kontrakturprofylax och trycksårsförebyggande åtgärder m.m. Alltid under den legitimerades ansvar. Dag, kväll och helgtjänstgöring ingår.

Vårt uppdrag är att ge en vård av hög kvalitet för patienter i Västerbergslagen.

Denna unika chans att få arbeta en sommar tillsammans med undersköterskor och leg. sjuksköterskor ger dig som sjuksköterskestuderande en bred och förberedande erfarenhet inför kommande yrkesval!

Kvalifikationer

Du är sjuksköterskestuderande avslutad T5.

Ansökan

Intervjuer och tillsättning sker löpande. Vi räknar med att semesterrekryteringen är klar vecka 18. Det innebär att du som är aktuell för anställning kommer att kontaktas innan dess. Här kan du läsa mer om hur det är att vara semestervikarie hos oss.

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba hos oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.