Sjuksköterska till "Min Vård Psykiatri" Digital Öppenvårdsmottagning

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Vuxenpsykiatrin i Dalarna är en samlad specialistverksamhet och tillhör division psykiatri inom Hälso- och sjukvården. Den psykiatriska öppenvården finns på olika orter och med slutenvårdskliniker i Säter och Falun.

Vuxenpsykiatrins uppdrag är att diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter med svårare psykiatriska tillstånd såsom psykoser, bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder, komplicerad PTSD och allvarligare ångest- och depressionstillstånd.

Den digitala mottagningen Min Vård Psykiatri har i uppdrag att bedöma och behandla patienten med Bipolär sjukdom, svårare depressiva tillstånd samt läkemedelsbehandling vid ADHD. Mottagningen startade i projektform i oktober-2023 som ett utökat vårdutbud gällande psykiatrisk specialistvård samt för att öka tillgänglighet och korta befintliga väntetider. Även för att vara ett valbart komplement till övrig öppenvård för regionens invånare. Mottagningen har efter start haft ett stort inflöde av patienter från hela regionen.

Vid mottagningen arbetar två specialistsjuksköterskor, en specialistläkare samt en administratör/medicinsk sekreterare. Det administrativa stödet kommer att utökas inom kort.

Arbetsuppgifter

Arbetet som sjuksköterska vid Min Vård Psykiatri innebär att göra bedömningar av patienter som dels har en befintlig kontakt inom psykiatrin eller inte har och då kommer på nybesök. Vid en första kontakt ingår såväl anamnestagning, klinisk bedömning men även att genomföra skattningar, diagnostiska intervjuer eller använda andra bedömnings instrument. Det ingår också i arbetet att genomföra förberedelser inför insättning av läkemedel då framförallt som centralstimulantia behandling, därefter följa upp behandlingen, utvärdera samt återkoppla denna. Även att tillsammans med kollegor medverka vid remisskonferenser samt ronder. Under hösten -2024 planeras för gruppbehandling vid ADHD.

Arbetstakten vid mottagningen är hög då inflödet av patienten är stort men du har själv har goda möjligheter till att påverka din kalender och upplägget. Följsamhet till gällande beslut om produktionsmål. Arbetet sker på distans. Kontinuerligt förbättringsarbete sker för att optimera vård flödet och för att minska väntetider.

Vi använder oss av journalsystemet Take Care men kommer att övergå under nästa år till annat journalsystem så som Cosmic enligt beslut. Vi har digitala videobesök med patienterna via Min Vård men detta kommer att framöver ske via 1177 direkt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri alternativt annan specialistutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Krav är du har erfarenhet från arbete inom specialistpsykiatrisk sjukvård och behöver kunna göra självständiga bedömningar av patientens tillstånd.

Meriterande är om du tidigare har erfarenhet av bedömning och behandling av personer med neuropsykiatrisk problematik.

Du är i ditt yrke trygg, samarbetsvillig och flexibel, självständig, har helhetsperspektiv och alltid patientens bästa i fokus.

Välkommen att söka och bli en del av framtidens psykiatri!

Ansökan

Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.

Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.