Kardiolog till Medicin, Geriatrik och Rehab i Ludvika

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Ludvika lasarett är ett mindre länsdelssjukhus beläget i södra Dalarna - Västerbergslagen inte långt från sjön Väsman. Lasarettet har ett upptagningsområden för en population om cirka trettiosjutusen innevånare från Ludvika och Smedjebacken. Vid lasarettet arbetar drygt 500 personer.

Medicin Geriatrik och Rehabiliteringskliniken, som utgör navet på lasarettet består av en slutenvårdsdel och en öppenvårdsdel. Inom slutenvården har vi gemensamt 34 vårdplatser fördelade på två sektioner, medicin samt ger/rehab. Öppenvården består av en medicinmottagning och en geriatrisk öppenvårdsenhet.

Lasarettet inrymmer utöver detta verksamheter så som primärvård med tillhörande mobilt team och Närakut som har 24/7 verksamhet. Här finns även bild- och funktionsmedicin, kliniskkemi, blodcentral, ambulanssjukvård, psykiatri, palliativa teamet, ögonmottagning samt habilitering. Vidare kopplat till kliniken är sjukhusets obduktions- och bårhusverksamhet, sekreterarenheten samt sjukhusets gemensamma reception. Totalt är vi ett hundratal medarbetare på Medicin Geriatrik och Rehabiliteringskliniken.

Arbetsuppgifter

Kardiologiverksamheten är en stor och viktigt del av Medicinkliniken. Vi omhändertar patienter med avancerade hjärtsjukdomar inom ischemi, hjärtsvikt och arytmi. På kliniken arbetar idag flera kardiologer och flera ST-läkare med stort kardiologiskt intresse. I teamet finns även hjärtsköterskor med egen mottagningsverksamhet. Medicinmottagningen har helt nybyggda lokaler med en välfungerande ultraljudsverksamhet. Kliniken saknar interventionslaboratorium, men har ett nära och välfungerande samarbete med den kardiologiska länskliniken i Falun som utför PCI, pacemakeroperationer med mera.

I egenskap av överläkare/specialist deltar Du i verksamhetens alla delar såsom avdelnings- och mottagningsarbete. Självfallet är Du också en viktig del i klinikens övriga 24/7-verksamhet där jourtjänstgöring ingår. Det är viktigt att Du är bekväm med att hantera akut sjuka patienter med ett brett spektrum av internmedicinska åkommor. Kliniken har även ett stort utbildningsintresse och vi förutsätter att Du trivs med att utbilda och handleda yngre blivande kolleger (studenter, AT/BT/ST-läkare) samt aktivt vill delta i förbättringsarbeten.

Kvalifikationer

  • Vi söker i första hand dig som innehar svenskt bevis för specialistkompetens i internmedicin eller är dubbelspecialist med inriktning mot kardiologi. Vi välkomnar även ansökningar om du är i slutet av din ST.
  • Du har givetvis också språkkunskaper i svenska, lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala samt goda referenser och vitsord.

Du är ansvarstagande och trygg i din yrkesroll. Vi lägger stor vikt vid att du har god förmåga till samarbete och kommunikation med kollegor inom samtliga personalkategorier och att du bidrar till ett stöttande arbetsklimat. Vi söker dig som har intresse för att engagera dig i det mindre sjukhuset där man arbetar med hela bredden inom den internmedicinska och kardiologiska specialiteten. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, arbetsglädje samt gott bemötande gentemot patienter och arbetskamrater. Du ska också ha intresse för att delta i och ta ansvar för förändringsarbeten. Vi ser gärna att du vill driva utvecklingsfrågor med fokus på en god nära vård. Möjlighet finns att ingå i ledningsgrupp.

Kan Du tänka dig att arbeta på ett länsdelssjukhus med ett lite och gott kollegium som arbetar tillsammans, där beslutsvägar är korta och där Du själv har ett stort eget inflytande?

Ansökan

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Region Dalarna - Jobba med oss

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.