ST-läkare Internmedicin och Endokrinologi, Medicin Falun

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Medicinkliniken, Falu lasarett, har ett brett uppdrag inkluderande elektiv sjukvård, akutsjukvård, sluten- och öppenvård. Vårt primära upptagsområde är mellersta Dalarna, men vi har också regionalt ansvar för flera diagnosgrupper. Kliniken har jourläkarverksamhet dygnet runt med ansvar för patienter med akuta internmedicinska tillstånd inklusive kardiologi på akutmottagningen, nattetid även infektionspatienter. Kliniken är uppdelad på 6 sektioner: neurologi samt utifrån de medicinska grenspecialiteterna hematologi, endokrinologi, gastroenterologi och hepatologi, njurmedicin samt lungsjukdomar och allergologi. Öppenvård bedrivs vid våra 6 mottagningar kopplade till sektionerna. Slutenvård för patienter med vårdbehov p g a allmänna internmedicinska eller subspecialitetsrelaterade tillstånd bedrivs på våra tre vårdavdelningar.

Arbetsuppgifter

Som ST-läkare på medicinkliniken, Falu lasarett, arbetar du på avdelning och mottagning inom de internmedicinska subspecialiteterna, samt på akutmottagningen inklusive jourtjänstgöring med ansvar för medicin-, kardiologi-, infektions- och geriatriska patienter.

I tjänsten ingår kurser, kongresser och sidotjänstgöring på annan ort. Handledning och undervisning av AT-läkare, andra läkare under utbildning, andra personalkategorier samt studenter ingår. ST-tjänsten förväntas leda till dubbelspecialisering i allmän internmedicin och endokrinologi.

Kvalifikationer

Svensk läkarlegitimation.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, samarbetsförmåga, flexibilitet och noggrannhet.

Ansökan

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Region Dalarna - Jobba med oss

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.