Utbildningsanställning VUB Barnsjuksköterska Barn- och ungdomsmedicin

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Vårt verksamhetsområde är mycket brett och rymmer alla medicinska frågeställningar som förekommer hos barn från nyföddhetsperioden till tonårsperiodens slut.

Arbetsuppgifter

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Falun:

Arbetet som barnsjuksköterska på vårdavdelning eller mottagning innebär att du ingår i det multiprofessionella team som skapas för barnet/familjen samt att du är omvårdnadsansvarig för barnet. I teamet du ingår i kan även barnsköterska/undersköterska, läkare, kurator, dietist, sjukgymnast och lekterapeut ingå beroende på barnet/familjens behov i enlighet med patientcentrerad vård.

Neonatalavdelningen:

Neonatalavdelningen har ett länsövergripande ansvar för vården av alla sjuka nyfödda eller för tidigt födda barn i Dalarna. Vi bedriver lättvård och intensivvård på enhetens 12 vårdplatser samt neonatal mottagningsverksamhet.

Övrig information

Du erhåller en tillsvidareanställning som sjuksköterska i aktuell verksamhet. Under terminstiderna har du en utbildningsanställning med grundlön som sjuksköterska. Utanför terminstiderna arbetar du enligt schema dag/natt.

Kvalifikationer

För att vara aktuell för en utbildningsanställning behöver du antas på utbildningen först. Vi ser gärna att du har arbetat några år som sjuksköterska.

För att trivas i arbetet som barnsjuksköterska ska du vara både flexibel, stabil, ha moget och lugnt förhållningssätt samt förmåga att hantera stress. Du samarbetar väl med andra yrkeskategorier och arbetar självständigt. Du har ett pedagogiskt arbetssätt och en god kommunikativ förmåga. Vilja till utveckling, framåtanda och engagemang är egenskaper som värdesätts. På neonatalavdelningen kommer du att ingå i någon utvecklingsgrupp.

Ansökan

Bifoga följande i din ansökan:

  • Kopia av betyg och legitimation som styrker förkunskapskraven
  • Personligt brev som beskriver varför du är intresserad av att studera till specialistsjuksköterska, vad du tänker om att studera på avancerad nivå, samt hur du tänker dig att den kommande yrkesrollen blir
  • Rekommendationsbrev från din nuvarande chef
  • Två arbetsgivarföreträdare för referenser
  • Observera att du också behöver ansöka till utbildningen via https://www.antagning.se.

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Region Dalarna - Jobba med oss

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).