Sara, steriltekniker berättar

Kanske har du hört talas om sterilteknik, kanske har du aldrig hört ordet. Yrket steriltekniker kanske inte heller klingar bekant för dig. Jag heter Sara Haggårds och är steriltekniker samt verksamhetsutvecklare på Sterilteknik i Falun.

Förr kallades Sterilteknisk avdelning för Sterilcentralen eller i folkmun, Sterilen. Det var ett arbete i det dolda men i stort sett utfördes samma arbete som idag. Själva steriltekniken utvecklas ständigt och det har hänt stora förändringar till det positiva bara under mina 7,5 år inom verksamheten.

Jag och mina kollegor på Sterilteknik i Falun är de som steriliserar i stort sett alla instrument som används på Falu lasarett. Instrumenten från bland annat Centraloperation, dagkirurgin Öronoperation och alla avdelningar och mottagningar kommer till oss. Vi har öppet nästintill 365 dagar om året, där vi alltid gör vårt yttersta för att förse våra kunder med dess behov. Utan sterila instrument kan de flesta inte genomföra sitt uppdrag för att hjälpa och i flera fall rädda liv på våra patienter.

Drygt 75% av vår personalstyrka är utbildade steriltekniker på yrkeshögskola. I vår utbildning läser vi allt från mikrobiologi, vattenkvalitet, instrumentkunskap och kvalitetsledning. Vi sätter stort värde på kunskap och utveckling och vi är mycket stolta över vår arbetsplats och vårt yrke.

Vad gör då en steriltekniker?

Vi tar emot våra kunders instrument och galler som vi sedan rengör i en validerad och säkerhetsställd rengöringsprocess i diskdesinfektor. En diskdesinfektor fungerar ungefär som en vanlig diskmaskin, men skillnaden är att denna rengör med ett mycket högt spoltryck och med ett speciellt rengöringsmedel. Processen avslutas sen med en termisk desinfektion. I denna desinfektionsfas håller diskdesinfektorn temperaturen vid 90 °C i minst 1 minut för att godset ska bli höggradigt rent och har därmed genomgått en godkänd rengöringsprocess. Med höggradigt rent gods menas att, sannolikheten att det finns en levande mikroorganism på produkten är mindre än en på tusen (10-3) på dess yta.

Efter rengöring och desinfektion smörjer vi, synar, monterar och funktionskontrollerar instrumenten. Vi smörjer instrumenten med instrumentolja som tål autoklavering. Det för att minska på friktionen på instrumentytan och för att göra det mer lättarbetat, men funktionskontroller och underhåll gör främst för att säkerhetsställa att instrumentet är säkert att använda på nästa patient. Alla instrument skall vara ”För ögat synligt rent”, om inte, så gör vi ytterligare manuell rengöring och därefter en desinfektionsfas i diskdesinfektor igen. Allt för att säkerhetsställa renheten. Viktigt att veta här är att om inte godset är helt rent, så kan det heller inte bli sterilt i slutänden.

Vi gör också en viss funktionskontroll där vi ser att instrumenten kan greppa, klippa eller inte är skadat. När instrumentet är till belåtenhet skall det packas antingen i sterilpåse eller i packskynke, allt beroende på vad instrumentet kräver eller kunden önskar.

Nu är det dags att sterilisera våra instrument och det görs i regel i ångautoklav där torr, mättad vattenånga steriliserar instrumentens ytor och håligheter. Autoklaven håller här en temperatur på 134 °C i minst 3 minuter för att sterilisera. Sterilitet innebär att instrument och produkter ska vara fria från levande mikroorganismer. Eller att sannolikheten att en livskraftig mikroorganism finns på eller i produkten är lika med eller mindre än en på en miljon (10-6). Har vi värmekänsliga instrument använder vi istället en lågtemperatursterilisering som i vårt fall är en Sterrad som steriliserar med väteperoxid. När instrumenten genomgått en godkänd steriliseringsprocess ska de distribueras ut på lasarettet och tillbaka till våra kunder för lagring inför nästa patient.

Hur är det då att jobba som steriltekniker?

Jag har aldrig ångrat mitt val att bli steriltekniker. Ingen dag är den andra lik och jag kan ha olika arbetsuppgifter från dag till dag. Även om arbetet strikt styrs av lagar och standarder, så är yrket i sig mycket variationsrikt då utvecklingen ständigt går framåt inom branschen. Jag är en stolt steriltekniker.

Hade du nytta av informationen?