Tandhygienisten Jessica

"Att få möjlighet att träffa patienterna i deras hemmiljö är fantastiskt". Tandhygienisten Jessica jobbar i det uppsökande teamet som åker hem till personer och gör munhälsovårdsbedömningar hos personer som har rätt till nödvändig tandvård.

Vi är Region Dalarna

Filmklippet är en del av filmserien Vi är Region Dalarna där du får du en inblick i Region Dalarnas verksamhet genom att träffa några av alla våra fantastiska medarbetare.

Alla medverkande är medarbetare inom Region Dalarna och filmerna är framtagna och producerade av Region Dalarnas Kommunikationsenhet.

Dela:

Hade du nytta av informationen?