Introduktion och handledning

Kunskapen hos våra medarbetare är vår största styrka. Därför försöker vi skapa bästa möjliga arbetsförhållanden.

Introduktionsprogram

Hos Folktandvården Dalarna erbjuds du som nyutexaminerad tandläkare ett introduktionsprogram med en individuellt framtagen introduktionsplan. Planen tas fram i samarbete med din hemklinik, närliggande centralklinik och handledarkliniken Origo och innefattar klinisk tid varvad med handledning och teoretiska genomgångar. Efter genomförd introduktion har du fått en bra grund att stå på så att du kan känna dig i trygg i din nya roll som tandläkare.

Beroende på vilken av våra kliniker du är intresserad av kan upplägget för introduktionen se olika ut eftersom introduktionsprogrammet anpassas efter dig och dina behov. Oavsett vart i länet du jobbar får du alltid samma goda handledning.

Handledarkliniken Origo

Folktandvården Dalarna har en handledarklinik belägen i Falun där du kan genomgå teoretisk handledning antingen på plats eller digitalt beroende på avståndet till din hemklinik.  Handledarkliniken Origo har det övergripande ansvaret för introduktionsprogrammet och drivs av utbildade handledare med stort engagemang för att du ska få bästa möjliga start i din roll som tandläkare. På Origo får ta del av praktisk och teoretisk utbildning och workshops. På kliniken finns även rum för reflektion och diskussioner.

Hade du nytta av informationen?