Introduktion och förmåner

Kunskapen hos våra medarbetare är vår största styrka. Därför försöker vi skapa bästa möjliga arbetsförhållanden.

När du börjar din anställning får du ett introduktionsprogram och personlig anpassad handledning för att du lättare ska komma in i arbetet på kliniken.

Under ditt första år blir du tillsammans med andra nyanställda inbjuden till en introduktionsdag på Specialisthuset Tandvården Manhem, Käkkirurgiska kliniken, Sjukhustandvård/Oral medicin samt Folktandvårdens kansli i Falun. Är du tandläkare/tandhygienist blir du också så småningom inbjuden till ämnesorientering inom alla specialiteter.

Klinik för nyutexaminerade tandläkare

Handledarkliniken Origo drivs av utbildade handledare med stort engagemang för att du ska få bästa möjliga start i din roll som tandläkare. Du får ta del av praktisk och teoretisk utbildning och workshops. På kliniken finns även rum för reflektion och diskussioner. Under ditt första år tjänstgör du på handledarkliniken Origo i Falun 1-3 dagar per vecka.

Förmåner

Som anställd hos oss får du tillgång till följande personalförmåner:

  • Massage under arbetstid
  • Friskvårdsbidrag
  • Reducerat busskort
  • Tillgång till kommunala simhallar 1 gång per vecka
  • Tillgång till landstingets träningslokaler på lasarettorterna
  • Flyttbidrag kan erbjudas för dig som är nyanställd och flyttar till Dalarna från annan ort
  • Medflyttarservice genom Rekryteringslots och Samarkand AB

Dela:

Hade du nytta av informationen?