Introduktion och förmåner

Kunskapen hos våra medarbetare är vår största styrka. Därför försöker vi skapa bästa möjliga arbetsförhållanden.

Introduktionsprogram

Hos Folktandvården Dalarna erbjuds du som tandläkare ett introduktionsprogram med en individuellt framtagen introduktionsplan. Planen tas fram i samarbete med din hemklinik, närliggande centralklinik och handledarkliniken Origo och innefattar klinisk tid varvad med handledning och teoretiska genomgångar. Efter genomförd introduktion har du fått en bra grund att stå på för utveckling i kliniska och teoretiska färdigheter för att känna dig trygg i din roll som tandläkare.

Beroende på vilken av våra kliniker som du är intresserad av så kommer din introduktion se olika ut. Här nedan följer ett exempel på hur det första året kan se ut om du blir anställd hos till exempel Folktandvårdens klinik i Vansbro:

Ditt första halvår som tandläkare präglas av behandlingar som du känner dig trygg att utföra två dagar i veckan på din hemklinik. Veckans resterande tre dagar spenderar du på närliggande centralklinik där du omger dig av erfarna kollegor. Där får du praktisk handledning och deltar i terapiplaneringar. Du har också möjlighet att erbjuda patienter från din hemklinik att följa med dig till den närliggande centralkliniken om du behöver stöttning vid fortsatt behandling. Fördelning av antal dagar på hemklinik respektive centralklinik kan omfördelas efter dina individuella behov. I programmet ingår även teoretiska lektioner som anordnas digitalt av vår handledarklinik Origo.

Handledarkliniken Origo

Folktandvården Dalarna har en handledarklinik belägen i Falun där du kan genomgå teoretisk handledning antingen på plats eller digitalt beroende på avståndet till din hemklinik.  Handledarkliniken Origo har det övergripande ansvaret för introduktionsprogrammet och drivs av utbildade handledare med stort engagemang för att du ska få bästa möjliga start i din roll som tandläkare. På Origo får ta del av praktisk och teoretisk utbildning och workshops. På kliniken finns även rum för reflektion och diskussioner.

Förmåner

Som anställd hos oss får du tillgång till följande personalförmåner:

  • Friskvårdsbidrag
  • Reducerat busskort
  • Tillgång till kommunala simhallar 1 gång per vecka
  • Tillgång till landstingets träningslokaler på lasarettorterna
  • Flyttbidrag kan erbjudas för dig som är nyanställd och flyttar till Dalarna från annan ort
  • Medflyttarservice genom Rekryteringslots och Samarkand AB

Fler förmåner för dig som är anställd inom Region Dalarna

Dela:

Hade du nytta av informationen?